სერიები
სეზონი 1
სეზონი 2
სეზონი 3
01
სერია 1
02
სერია 2
03
სერია 3
04
სერია 4
05
სერია 5
35:00
06
სერია 6
43:01
07
სერია 7
38:59
08
სერია 8
37:52
09
სერია 9
37:20
10
სერია 10
37:21
11
სერია 11
39:19
12
სერია 12
38:10
13
სერია 13
40:03
14
სერია 14
41:19
15
სერია 15
40:25
16
სერია 16
40:11
17
სერია 17
39:07
18
სერია 18
38:36
19
სერია 19
38:09
20
სერია 20
38:08
21
სერია 21
38:38
22
სერია 22
37:46
23
სერია 23
38:30
24
სერია 24
36:50
25
სერია 25
40:01
26
სერია 26
39:16
27
სერია 27
39:17
28
სერია 28
40:05
29
სერია 29
38:38
30
სერია 30
38:52
31
სერია 31
38:50
32
სერია 32
39:06
33
სერია 33
38:14
34
სერია 34
38:27
35
სერია 35
36:32
36
სერია 36
39:37
37
სერია 37
38:53
38
სერია 38
39:00
39
სერია 39
38:13
40
სერია 40
38:38
41
სერია 41
40:51
42
სერია 42
43:48
43
სერია 43
39:38
44
სერია 44
45:10
45
სერია 45
35:42
46
სერია 46
37:26
47
სერია 47
37:07
48
სერია 48
37:03
49
სერია 49
40:35
50
სერია 50
38:47
51
სერია 51
39:10
52
სერია 52
39:18
53
სერია 53
39:39
54
სერია 54
39:50
55
სერია 55
41:04
56
სერია 56
40:12
57
სერია 57
40:05
58
სერია 58
41:31
59
სერია 59
44:09
60
სერია 60
38:05
61
სერია 61
41:15
62
სერია 62
41:30
63
სერია 63
38:52
64
სერია 64
39:16
65
სერია 65
39:25
66
სერია 66
43:14
67
სერია 67
38:06
68
სერია 68
42:50
69
სერია 69
38:03
70
სერია 70
37:57
71
სერია 71
37:51
72
სერია 72
35:02
73
სერია 73
39:33
74
სერია 74
40:24
75
სერია 75
36:38
76
სერია 76
43:22
77
სერია 77
38:10
78
სერია 78
41:19
79
სერია 79
42:27
80
სერია 80
40:52
81
სერია 81
42:45
82
სერია 82
42:08
83
სერია 83
42:13
84
სერია 84
40:34
85
სერია 85
42:35
86
სერია 86
40:47
87
სერია 87
41:42
88
სერია 88
40:35
89
სერია 89
37:45
90
სერია 90
37:43
91
სერია 91
36:40
92
სერია 92
36:46
93
სერია 93
38:29
94
სერია 94
36:34
95
სერია 95
36:40
96
სერია 96
40:21
97
სერია 97
35:26
98
სერია 98
35:04
99
სერია 99
33:10
100
სერია 100
37:32
101
სერია 101
39:11
102
სერია 102
40:32
103
სერია 103
39:14
104
სერია 104
39:04
105
სერია 105
39:00
106
სერია 106
34:38
107
სერია 107
37:46
108
სერია 108
36:55
109
სერია 109
38:32
110
სერია 110
40:17
111
სერია 111
35:36
112
სერია 112
35:08
113
სერია 113
38:03
114
სერია 114
38:39
115
სერია 115
38:20
116
სერია 116
38:18
117
სერია 117
36:28
118
სერია 118
37:09
119
სერია 119
36:18
120
სერია 120
35:04
121
სერია 121
30:47
122
სერია 122
31:40
123
სერია 123
34:07
124
სერია 124
39:38
125
სერია 125
33:20
126
სერია 126
35:09
127
სერია 127
40:37
128
სერია 128
37:21
129
სერია 129
30:20
130
სერია 130
31:07
131
სერია 131
37:39
132
სერია 132
50:04
133
სერია 133
32:19
134
სერია 134
32:38
135
სერია 135
44:38
136
სერია 136
43:34
137
სერია 137
31:44
138
სერია 138
33:10
139
სერია 139
38:35
140
სერია 140
36:38
141
სერია 141
30:11
142
სერია 142
30:16
143
სერია 143
34:59
144
სერია 144
44:51
145
სერია 145
30:24
146
სერია 146
33:06
147
სერია 147
43:38
148
სერია 148
35:06
149
სერია 149
31:01
150
სერია 150
34:03
151
სერია 151
40:20
152
სერია 152
39:10
153
სერია 153
31:59
154
სერია 154
43:12
155
სერია 155
39:56
156
სერია 156
30:53
157
სერია 157
33:57
158
სერია 158
38:14
159
სერია 159
40:01
160
სერია 160
38:25
161
სერია 161
38:06
162
სერია 162
41:34
163
სერია 163
37:29
164
სერია 164
40:34
165
სერია 165
33:06
166
სერია 166
38:46
167
სერია 167
45:01
168
სერია 168
39:20
169
სერია 169
31:13
170
სერია 170
37:48
171
სერია 171
44:55
172
სერია 172
40:18
173
სერია 173
33:42
174
სერია 174
45:23
175
სერია 175
37:54
176
სერია 176
41:38
177
სერია 177
32:17
178
სერია 178
41:06
179
სერია 179
35:12
180
სერია 180
39:10
181
სერია 181
32:44
182
სერია 182
35:53
183
სერია 183
42:59
184
სერია 184
41:12
185
სერია 185
30:52
186
სერია 186
33:46
187
სერია 187
38:00
188
სერია 188
34:13
189
სერია 189
31:31
190
სერია 190
33:29
191
სერია 191
38:59
192
სერია 192
34:29
193
სერია 193
33:14
194
სერია 194
41:07
195
სერია 195
40:30
196
სერია 196
36:31
197
სერია 197
32:40
198
სერია 198
33:40
199
სერია 199
36:16
200
სერია 200
38:44
201
სერია 201
31:28
202
სერია 202
32:22
203
სერია 203
37:04
204
სერია 204
32:47
205
სერია 205
33:58
206
სერია 206
37:01
207
სერია 207
41:08
208
სერია 208
37:24
01
სერია 1
33:38
02
სერია 2
36:24
03
სერია 3
39:11
04
სერია 4
40:53
05
სერია 5
35:37
06
სერია 6
34:41
07
სერია 7
38:25
08
სერია 8
41:19
09
სერია 9
32:52
10
სერია 10
34:12
11
სერია 11
39:11
12
სერია 12
38:00
13
სერია 13
35:13
14
სერია 14
37:02
15
სერია 15
43:19
16
სერია 16
44:05
17
სერია 17
32:52
18
სერია 18
37:14
19
სერია 19
39:47
20
სერია 20
37:02
21
სერია 21
32:20
22
სერია 22
34:23
23
სერია 23
33:43
24
სერია 24
36:24
25
სერია 25
33:18
26
სერია 26
36:33
27
სერია 27
40:14
28
სერია 28
42:03
29
სერია 29
33:58
30
სერია 30
36:36
31
სერია 31
39:27
32
სერია 32
40:56
33
სერია 33
33:51
34
სერია 34
35:47
35
სერია 35
39:53
36
სერია 36
44:57
37
სერია 37
31:37
38
სერია 38
34:09
39
სერია 39
37:59
40
სერია 40
36:24
41
სერია 41
32:35
42
სერია 42
33:01
43
სერია 43
34:06
44
სერია 44
35:47
45
სერია 45
33:23
46
სერია 46
35:27
47
სერია 47
34:43
48
სერია 48
35:13
49
სერია 49
33:45
50
სერია 50
35:55
51
სერია 51
38:37
52
სერია 52
40:59
53
სერია 53
34:11
54
სერია 54
37:00
55
სერია 55
42:38
56
სერია 56
44:30
57
სერია 57
33:48
58
სერია 58
33:45
59
სერია 59
35:14
60
სერია 60
39:37
61
სერია 61
34:49
62
სერია 62
36:27
63
სერია 63
36:41
64
სერია 64
38:44
65
სერია 65
33:38
66
სერია 66
36:38
67
სერია 67
37:40
68
სერია 68
39:06
69
სერია 69
33:13
70
სერია 70
34:17
71
სერია 71
38:30
72
სერია 72
39:00
73
სერია 73
32:36
74
სერია 74
34:28
75
სერია 75
36:39
76
სერია 76
36:11
77
სერია 77
33:22
78
სერია 78
34:58
79
სერია 79
38:16
80
სერია 80
41:11
81
სერია 81
32:38
82
სერია 82
32:51
83
სერია 83
39:02
84
სერია 84
38:28
85
სერია 85
33:27
86
სერია 86
34:22
87
სერია 87
42:40
88
სერია 88
42:26
89
სერია 89
35:03
90
სერია 90
37:58
91
სერია 91
41:01
92
სერია 92
40:28
93
სერია 93
35:25
94
სერია 94
38:59
95
სერია 95
38:35
96
სერია 96
38:40
97
სერია 97
35:15
98
სერია 98
41:18
99
სერია 99
41:45
100
სერია 100
44:01
101
სერია 101
35:39
102
სერია 102
39:30
103
სერია 103
45:16
104
სერია 104
42:23
105
სერია 105
32:38
106
სერია 106
36:37
107
სერია 107
43:28
108
სერია 108
40:22
109
სერია 109
34:47
110
სერია 110
37:46
111
სერია 111
44:00
112
სერია 112
46:22
113
სერია 113
31:20
114
სერია 114
33:53
115
სერია 115
34:17
116
სერია 116
34:26
117
სერია 117
32:36
118
სერია 118
36:58
119
სერია 119
37:28
120
სერია 120
37:41
121
სერია 121
32:36
122
სერია 122
35:06
123
სერია 123
41:32
124
სერია 124
37:20
125
სერია 125
33:20
126
სერია 126
35:09
127
სერია 127
40:37
128
სერია 128
37:21
129
სერია 129
32:29
130
სერია 130
33:45
131
სერია 131
38:39
132
სერია 132
35:19
133
სერია 133
31:55
134
სერია 134
38:27
135
სერია 135
31:53
136
სერია 136
34:34
137
სერია 137
33:31
138
სერია 138
36:12
139
სერია 139
42:59
140
სერია 140
41:16
141
სერია 141
35:00
142
სერია 142
35:26
143
სერია 143
38:44
144
სერია 144
43:56
145
სერია 145
32:59
146
სერია 146
35:31
147
სერია 147
36:47
148
სერია 148
37:38
149
სერია 149
32:00
150
სერია 150
33:11
151
სერია 151
36:05
152
სერია 152
35:48
153
სერია 153
32:28
154
სერია 154
35:01
155
სერია 155
33:10
156
სერია 156
35:17
01
სერია 1
31:59
02
სერია 2
32:05
03
სერია 3
39:59
04
სერია 4
38:04
05
სერია 5
32:04
06
სერია 6
33:32
07
სერია 7
35:55
08
სერია 8
35:30
09
სერია 9
32:35
10
სერია 10
32:39
11
სერია 11
36:32
12
სერია 12
34:57
13
სერია 13
33:44
14
სერია 14
34:02
15
სერია 15
34:53
16
სერია 16
33:09
17
სერია 17
32:22
18
სერია 18
35:10
19
სერია 19
36:59
20
სერია 20
35:48
21
სერია 21
35:23
22
სერია 22
35:38
23
სერია 23
40:02
24
სერია 24
38:06
25
სერია 25
33:45
26
სერია 26
33:46
27
სერია 27
36:32
28
სერია 28
33:36
29
სერია 29
33:33
30
სერია 30
34:07
31
სერია 31
35:12
32
სერია 32
33:23
33
სერია 33
33:27
34
სერია 34
34:18
35
სერია 35
33:00
36
სერია 36
35:04
37
სერია 37
31:42
38
სერია 38
32:21
39
სერია 39
34:14
40
სერია 40
35:12
41
სერია 41
32:37
42
სერია 42
35:07
43
სერია 43
34:59
44
სერია 44
34:19
45
სერია 45
32:40
46
სერია 46
33:54
47
სერია 47
34:10
48
სერია 48
34:39
49
სერია 49
33:38
50
სერია 50
36:30
51
სერია 51
37:08
52
სერია 52
37:19
53
სერია 53
33:30
54
სერია 54
35:30
55
სერია 55
40:37
56
სერია 56
38:42
57
სერია 57
32:32
58
სერია 58
34:08
59
სერია 59
34:56
60
სერია 60
35:47
61
სერია 61
32:32
62
სერია 62
34:29
63
სერია 63
37:36
64
სერია 64
34:44
65
სერია 65
31:23
66
სერია 66
32:27
67
სერია 67
33:59
68
სერია 68
34:08
69
სერია 69
36:10
70
სერია 70
36:10
71
სერია 71
40:26
72
სერია 72
42:24

+18

ერთხელ ჩუკუროვაში
1721

ერთხელ ჩუკუროვაში

Bir Zamanlar Cukurova

IMDB

5.7

ხანგრძლივობა 120 წუთი

აღწერა

ორი დაპირისპირებული ოაჯახი, რომელთა ცხოვრებაში ბევრი სირთულე და წინააღმდეგობა იყო, ამ ყველაფერს კი დასასრული არ უჩანს. ერთ ქალზე შეყვარებული ორი მამაკაცი და დიდი საიდუმლოებები, რომელსაც ფარდა აუცილებლად აეხდება.

წელი:

2018-

ქვეყანა:

თურქეთი

ახალი სია

გაუქმება

ხარვეზის შეტყობინება


ასევე ნახეთ

კომენტარები

1 ფანი

Dato Afxadze

გამოსვლის თარიღი:

წელი: 2018

ჟანრი:

რეჟისორი:

მოქმედების შესრულებისათვის გთხოვთ გაიაროთ Facebook
ავტორიზაცია. რადგან გაგიაქტიურდეთ ყველა უფლება