სერიები
სეზონი 1
სეზონი 2
01
სერია 1
02
სერია 2
03
სერია 3
04
სერია 4
05
სერია 5
30:47
06
სერია 6
30:11
07
სერია 7
31:02
08
სერია 8
33:30
09
სერია 9
31:29
10
სერია 10
31:40
11
სერია 11
31:47
12
სერია 12
31:28
13
სერია 13
31:54
14
სერია 14
33:24
15
სერია 15
37:39
16
სერია 16
35:48
17
სერია 17
32:57
18
სერია 18
34:13
19
სერია 19
37:51
20
სერია 20
38:43
21
სერია 21
32:53
22
სერია 22
35:16
23
სერია 23
39:17
24
სერია 24
38:17
25
სერია 25
30:50
26
სერია 26
31:37
27
სერია 27
40:00
28
სერია 28
35:14
29
სერია 29
33:32
30
სერია 30
37:41
31
სერია 31
35:24
32
სერია 32
37:32
33
სერია 33
31:26
34
სერია 34
34:17
35
სერია 35
38:43
36
სერია 36
35:22
37
სერია 37
30:52
38
სერია 38
32:34
39
სერია 39
37:34
40
სერია 40
33:49
41
სერია 41
31:58
42
სერია 42
36:14
43
სერია 43
34:37
44
სერია 44
33:05
45
სერია 45
30:34
46
სერია 46
36:41
47
სერია 47
34:33
48
სერია 48
35:32
49
სერია 49
30:31
50
სერია 50
35:00
51
სერია 51
38:01
52
სერია 52
31:41
53
სერია 53
31:17
54
სერია 54
32:55
55
სერია 55
38:01
56
სერია 56
37:48
57
სერია 57
30:00
58
სერია 58
36:43
59
სერია 59
34:01
60
სერია 60
34:27
61
სერია 61
30:06
62
სერია 62
32:09
63
სერია 63
30:00
64
სერია 64
33:05
65
სერია 65
27:27
66
სერია 66
33:09
67
სერია 67
28:51
68
სერია 68
26:56
69
სერია 69
31:26
70
სერია 70
33:38
71
სერია 71
35:55
72
სერია 72
31:55
73
სერია 73
30:42
74
სერია 74
31:47
75
სერია 75
30:39
76
სერია 76
31:18
77
სერია 77
30:31
78
სერია 78
30:25
79
სერია 79
33:19
80
სერია 80
32:12
81
სერია 81
31:28
82
სერია 82
34:28
83
სერია 83
34:08
84
სერია 84
34:36
85
სერია 85
31:08
86
სერია 86
33:33
87
სერია 87
36:23
88
სერია 88
32:46
89
სერია 89
31:02
90
სერია 90
34:40
91
სერია 91
37:02
92
სერია 92
34:14
93
სერია 93
31:08
94
სერია 94
33:16
95
სერია 95
37:38
96
სერია 96
34:45
97
სერია 97
30:00
98
სერია 98
31:34
99
სერია 99
31:01
100
სერია 100
31:13
101
სერია 101
30:00
102
სერია 102
30:34
103
სერია 103
33:12
104
სერია 104
35:33
105
სერია 105
33:08
106
სერია 106
34:48
107
სერია 107
31:44
108
სერია 108
33:47
109
სერია 109
32:45
110
სერია 110
34:11
111
სერია 111
37:23
112
სერია 112
33:24
113
სერია 113
32:00
114
სერია 114
35:00
115
სერია 115
38:37
116
სერია 116
39:21
117
სერია 117
32:29
118
სერია 118
32:44
119
სერია 119
38:46
120
სერია 120
37:59
121
სერია 121
30:59
122
სერია 122
33:46
123
სერია 123
34:03
124
სერია 124
31:56
125
სერია 125
32:14
126
სერია 126
33:27
127
სერია 127
32:16
128
სერია 128
33:09
129
სერია 129
32:56
130
სერია 130
35:07
131
სერია 131
31:43
132
სერია 132
32:02
133
სერია 133
31:07
134
სერია 134
31:46
135
სერია 135
34:01
136
სერია 136
33:02
137
სერია 137
32:31
138
სერია 138
33:25
139
სერია 139
34:00
140
სერია 140
31:57
141
სერია 141
31:47
142
სერია 142
32:41
143
სერია 143
35:02
144
სერია 144
35:10
145
სერია 145
30:59
146
სერია 146
34:36
147
სერია 147
34:53
148
სერია 148
33:36
149
სერია 149
33:13
150
სერია 150
33:20
151
სერია 151
34:25
152
სერია 152
33:12
153
სერია 153
33:28
154
სერია 154
39:38
155
სერია 155
45:40
156
სერია 156
42:37
157
სერია 157
32:31
158
სერია 158
34:18
159
სერია 159
40:29
160
სერია 160
37:30
161
სერია 161
35:26
162
სერია 162
36:58
163
სერია 163
39:17
164
სერია 164
39:37
165
სერია 165
35:01
166
სერია 166
36:28
167
სერია 167
38:19
168
სერია 168
39:24
169
სერია 169
34:38
170
სერია 170
35:28
171
სერია 171
38:56
172
სერია 172
37:12
173
სერია 173
31:52
174
სერია 174
31:10
175
სერია 175
36:03
176
სერია 176
36:45
177
სერია 177
32:08
178
სერია 178
34:51
179
სერია 179
32:52
180
სერია 180
34:23
181
სერია 181
31:34
182
სერია 182
33:24
183
სერია 183
37:23
184
სერია 184
35:14
185
სერია 185
32:21
186
სერია 186
33:29
187
სერია 187
34:30
188
სერია 188
34:59
189
სერია 189
34:39
190
სერია 190
35:54
191
სერია 191
40:53
192
სერია 192
40:59
193
სერია 193
32:12
194
სერია 194
33:49
195
სერია 195
34:07
196
სერია 196
31:57
197
სერია 197
32:24
198
სერია 198
32:54
199
სერია 199
34:42
200
სერია 200
33:56
201
სერია 201
32:30
202
სერია 202
33:01
203
სერია 203
33:29
204
სერია 204
33:19
205
სერია 205
31:25
206
სერია 206
34:45
207
სერია 207
38:58
208
სერია 208
37:19
209
სერია 209
31:57
210
სერია 210
33:40
211
სერია 211
37:19
212
სერია 212
33:48
213
სერია 213
32:30
214
სერია 214
33:33
215
სერია 215
35:48
216
სერია 216
34:50
217
სერია 217
32:17
218
სერია 218
33:10
219
სერია 219
32:01
220
სერია 220
34:20
221
სერია 221
33:10
222
სერია 222
34:33
223
სერია 223
37:23
224
სერია 224
34:45
225
სერია 225
33:12
226
სერია 226
36:06
227
სერია 227
33:28
228
სერია 228
30:46
229
სერია 229
32:17
230
სერია 230
32:43
231
სერია 231
34:58
232
სერია 232
35:57
233
სერია 233
32:28
234
სერია 234
35:23
235
სერია 235
35:08
236
სერია 236
34:38
237
სერია 237
32:55
238
სერია 238
36:02
239
სერია 239
37:23
240
სერია 240
37:06
241
სერია 241
31:15
242
სერია 242
31:59
243
სერია 243
32:46
244
სერია 244
34:39
245
სერია 245
31:07
246
სერია 246
32:44
247
სერია 247
33:07
248
სერია 248
33:02
249
სერია 249
31:16
250
სერია 250
31:15
251
სერია 251
36:09
252
სერია 252
32:37
253
სერია 253
32:42
254
სერია 254
38:17
255
სერია 255
37:31
256
სერია 256
32:55
01
სერია 1
32:03
02
სერია 2
33:25
03
სერია 3
38:59
04
სერია 4
36:33
05
სერია 5
32:06
06
სერია 6
33:09
07
სერია 7
34:47
08
სერია 8
35:09
09
სერია 9
32:11
10
სერია 10
34:37
11
სერია 11
34:11
12
სერია 12
33:59
13
სერია 13
33:05
14
სერია 14
34:24
15
სერია 15
35:11
16
სერია 16
32:45
17
სერია 17
33:47
18
სერია 18
34:22
19
სერია 19
36:45
20
სერია 20
35:57
21
სერია 21
33:54
22
სერია 22
35:21
23
სერია 23
39:03
24
სერია 24
34:42
25
სერია 25
33:02
26
სერია 26
35:16
27
სერია 27
35:53
28
სერია 28
34:15
29
სერია 29
33:02
30
სერია 30
34:00
31
სერია 31
34:28
32
სერია 32
33:09
33
სერია 33
32:00
34
სერია 34
32:51
35
სერია 35
34:15
36
სერია 36
34:56
37
სერია 37
33:17
38
სერია 38
33:42
39
სერია 39
35:04
40
სერია 40
33:01
41
სერია 41
33:18
42
სერია 42
35:25
43
სერია 43
34:23
44
სერია 44
32:47
45
სერია 45
32:26
46
სერია 46
34:27
47
სერია 47
36:27
48
სერია 48
32:41
49
სერია 49
33:00
50
სერია 50
33:16
51
სერია 51
34:34
52
სერია 52
33:52
53
სერია 53
32:16
54
სერია 54
33:15
55
სერია 55
35:57
56
სერია 56
37:01
57
სერია 57
32:59
58
სერია 58
33:32
59
სერია 59
34:05
60
სერია 60
34:47
61
სერია 61
33:15
62
სერია 62
34:15
63
სერია 63
34:59
64
სერია 64
33:31
65
სერია 65
33:07
66
სერია 66
35:27
67
სერია 67
35:34
68
სერია 68
37:00
69
სერია 69
33:06
70
სერია 70
35:03
71
სერია 71
34:52
72
სერია 72
35:54
73
სერია 73
32:16
74
სერია 74
35:52
75
სერია 75
36:28
76
სერია 76
35:16
77
სერია 77
32:14
78
სერია 78
35:19
79
სერია 79
33:39
80
სერია 80
34:38
81
სერია 81
32:54
82
სერია 82
35:25
83
სერია 83
34:37
84
სერია 84
32:51
85
სერია 85
31:49
86
სერია 86
32:24
87
სერია 87
35:03
88
სერია 88
33:54
89
სერია 89
32:42
90
სერია 90
34:18
91
სერია 91
35:31
92
სერია 92
33:44
93
სერია 93
32:31
94
სერია 94
33:44
95
სერია 95
34:12
96
სერია 96
35:48
97
სერია 97
33:01
98
სერია 98
35:14
99
სერია 99
36:02
100
სერია 100
34:26
101
სერია 101
32:15
102
სერია 102
33:44
103
სერია 103
34:15
104
სერია 104
35:31
105
სერია 105
32:30
106
სერია 106
33:01
107
სერია 107
35:17
108
სერია 108
34:56
109
სერია 109
31:59
110
სერია 110
33:29
111
სერია 111
35:34
112
სერია 112
36:09

+18

დაარსება: ოსმანი
2047

დაარსება: ოსმანი

Kurulus: Osman

IMDB

7.4

ხანგრძლივობა 120 წუთი

აღწერა

ისტორიული სერიალი, რომელიც მოგვითხრობს ოსმან ბეის, ერთუგრულ გაზის ვაჟის შესახებ, რომელმაც ოსმალეთის იმპერია დაარსა. ამ ყველაფრისთვის კი მას ძალიან ბევრი ძალისხმევა დასჭირდა.

ახალი სია

გაუქმება

ხარვეზის შეტყობინება


მსახიობები

ასევე ნახეთ

კომენტარები

0 ფანი

გამოსვლის თარიღი:

წელი: 2018

ჟანრი:

რეჟისორი:

მოქმედების შესრულებისათვის გთხოვთ გაიაროთ Facebook
ავტორიზაცია. რადგან გაგიაქტიურდეთ ყველა უფლება